tango ConTacto :: per berseus

tango på 60 sekunder

Följ den här lektionen så lär du dig att dansa tango på 60 sekunder!

Vad du behöver och inte behöver

 • Du behöver en partner (riktig eller bara i fantasin), plats att dansa på och tangomusik.
 • Du behöver inga förkunskaper. Ingen danserfarenhet. Ingen musikalitet. Ingen smidighet.

Tango på 60 sekunder :: instruktioner

 1. Ställ dig mitt emot din partner. Fatta en avslappnad dansfattning.
  (det har nu gått 5 sekunder)
 2. Bestäm att en av er ska föra och den andra följa. Flytta vikten till höger fot om det är du som för, och se till att partnern speglar detta genom att flytta sin vikt till vänster fot. Om det är du som följer, försök att känna din partners förslag innan du rör dig.
  (det har nu gått 15 sekunder)
 3. Du som för, gör en mjuk start och gå framåt två steg, först med vänster och sedan med höger. Du som följer, gå bakåt först med höger och sedan med vänster i takt med din partner.
  (det har nu gått 25 sekunder)
 4. Nu är du tillbaka på samma fot som innan du började gå. Fortsätt med två steg till. Upprepa dessa steg några gånger, så att ni går tillsammans och så att det till slut blir en lugn och jämn gång.
  (det har nu gått 40 sekunder)
 5. Sätt på tangomusik.
  (det har nu gått 45 sekunder)
 6. Börja om från början och se till att ni har vikten åt samma håll. Nu ska ni se till att sätta ner stegen vid rätt tillfälle. För dig som för innebär det att gå ett lugnt tempo i takt med musiken. För dig som följer innebär det att vänta in din partners steg så att ni går tillsammans. Försök att hitta en lugn och jämn gång.
  (det har nu gått 60 sekunder)

  Ni dansar tango.

Är detta verkligen tango?

Du kanske tycker att det verkar lite för bra för att vara sant att man kan lära sig argentinsk tango på 60 sekunder - särskilt om du har sett någon spektakulär tangouppvisning med massor av komplicerade figurer och välbalanserade poser. Men allt det där är bara utsmyckningar. Gången är grunden i tangon och innehållet i denna snabbkurs är allt som krävs för att dansa tango.

Givetvis kan man sedan ägna många år åt att lära sig mer teknik för att få bättre hållning och bättre kontakt med sin partner, och det är bara fantasin som sätter gränserna för hur många figurer och utsmyckningar man kan lägga till för att variera sin dans. Det är som en gammal slogan för spelet Othello:
"A minute to learn - a lifetime to master".

Hur du utnyttjar och utvecklar dina nya tangokunskaper

Prova nu att gå ut och dansa tango. Om någon bjuder upp dig så säg att du bara har lärt dig att gå. Ifall de fortfarande vill dansa med dig, så kör igång. Om de under dansen skulle försöka göra något "fancy move" som du inte klarar av, så är det deras eget fel - du har ju varnat dem. Ifall någon ger tips om hur du kan utveckla din dans, så tag emot med glädje. Om du känner att stämningen är den rätta kan du eventuellt också säga till den du dansar med att hon eller han gärna får rätta till din dans, om hon eller han vill.

Om du vill få mer kött på benen finns det också fler sätt att lära sig tango, se sidan om olika situationer där man dansar och lär sig tango.

Den här sidan har inspirerats av en liknande sida skriven av Larry E. Carroll, som redan 1997 publicerade en väl genomtänkt tangointroduktion på nätet (hittas lätt om man googlar). Per tackar Larry för den goda idén.

© 2006 tango conTacto :: per berséus
Kontakt: mejla tango@berseus.se eller ring +46 762 67 48 85
Postadress: Rossings väg 4, 226 51 Lund
Sidan uppdaterades den 1 september 2006 av webmaster@berseus.se