tango ConTacto :: per berseus

tips för tangodansare

Denna sida innehåller tips för att dansa en behaglig och begriplig tango. Först kommer tio tips för föraren (vilket ofta - men inte nödvändigtvis - är en man1) och längre ner på sidan finns Pers tio tips för bättre följarteknik i tango.

Pers tio tips för bättre förarteknik i tango

 1. Håll huvudet högt! - Hållningen beror mycket på hur man håller huvudet, och om man låter det hänga framåt eller nedåt är det lätt att man blir lite krokig i ryggen. Även duktiga dansare kan behöva påminna sig själv om att dra in hakan. Ett bra sätt att känna hur långt bak huvudet bör vara är att ställa sig med hälarna och ryggen mot en vägg. När också huvudet rör vid väggen är det i rätt läge.
 2. Känn efter vilken fot din partner står på! - Om du inte känner vilken fot följaren vilar sin tyngd på kan det bero på att du inte tillräckligt tydligt har fört honom eller henne till att stå på en fot, eller möjligen på att den andra personen å sin sida inte visar vilken sida hon eller han har vikten på. Oavsett vilket, så måste du reda ut saken innan du tar nästa steg: det är inte okej att chansa så att din partner får en spark på tån ifall du hade fel! Att göra en tyngdöverföring eller två brukar vara det enklaste sättet att åter få kontakt med följarens tyngd.
 3. För inte med händerna! - Låt armar och händer röra sig som en funktion av överkroppens rörelser och visa aldrig bara med händerna vart din partner ska gå. En klassisk tangoövning är att försöka dansa med enbart bröstkontakt utan att använda armarna. När ni sedan fattar en tangokram (fattning, abrazo) igen måste du komma ihåg att röra överkroppen på samma sätt som i övningen och inte falla tillbaka i gamla vanor. Det finns ett par situationer i tango där det gäller att se upp extra mycket. När följaren gör en åtta (ocho) framåt bör du inte vrida runt honom eller henne med en kupad högerhand utan hellre ge följaren energi att komma runt genom att själv vrida överkroppen. När man för korset (femman, cruzada) är det oerhört frestande att hjälpa till en liten aning med höger hand även om man dansar med en duktig följare. Gör inte det - överkroppens rörelser räcker.
 4. Aktivera magmusklerna! - Dissociation är en vridning i överkroppen där höfterna och axlarna inte längre är parallella. En situation i tango där föraren ofta dissocierar för lite är under utanförsteget - då märks det till exempel på att man glider ifrån varandra och hamnar omlott, med följaren till höger om föraren i stället för rakt framför. Har man väl hamnat omlott kan det vara svårt att komma tillbaka till en bra kram. För att kunna behålla kontakten med följaren krävs det att du riktar axlarna mot honom eller henne även om höfterna strävar mer mot dansriktningen. Det ska kännas som en fjäder som spänns i midjehöjd och som sedan löses upp när man går in rakt framför varandra igen.
 5. Gå med kroppens centrum! - Kroppens centrum är det som ska röra sig framåt först av allt. Tänk dig att du har ett rep kring magen som drar dig framåt, eller be någon att hålla tillbaka alla kroppsdelar utom magen som du försöker röra framåt när du går. Som nybörjare är det vanligt att man vill gå med benen först - precis som i vanlig gång utanför dansgolvet - och då kan det hjälpa att tänka att vikten ska vara långt fram. När man börjar tänka på detta mer aktivt är det lätt hänt att man i stället börjar initierar framåtrörelser med huvudet eller axlarna, vilket kan resultera i att man bockar sig framåt när man börjar gå. Tänk alltså på att ingen del av kroppen får börja röra sig framåt innan kroppens centrum.
 6. Sparka inte bort din partners ben! - Sacada är en figur som är typisk för tangon och rätt populär. Tyvärr är den mycket obekväm ifall den inte utförs med försiktighet. Den viktiga insikten att uppnå är följande: en sacada handlar om att ta sin partners plats, inte om att knuffa undan hans eller hennes ben. För att kunna ta följarens plats krävs det den personens vikt först flyttas bort från platsen, och det bästa sättet är att föra följaren till att ta ett steg samtidigt som du själv tar ett steg.
 7. Följ din partners rörelser! - Den som för måste också lyssna. När du ger förslag till en rörelse kommer följaren att svara på förslaget, och för att tangon ska fungera måste du vänta in svaret. Först då kan ni röra er tillsammans. Ett sätt att tänka är faktiskt att man bara initierar rörelsen och sedan följer efter sin partner. En situation där man kan träna på att lyssna som förare är när följaren gör åttor (ochos). När din partner vrider runt kan du försöka känna var hans eller hennes höft är, och först när den har kommit hela vägen runt är det dags att ta nästa steg.
 8. Gå rakt fram! - I tangon bör du sträva efter att vara tydlig, så att det inte råder någon tvivel om vart du är på väg. Det handlar om att i en enda riktning fokusera all energi man sänder ut, så att följaren kan ta tillvara så mycket som möjligt av den i sin egen gång. Därför är det viktigt att verkligen sätta ner foten rakt fram i vanlig gång, och inte lite flummigt snett ut åt sidan. Tänk dig att ni går längs två tätt liggande spår. Din högra fot följer din partners vänstra fot längs högerspåret, och de andra fötterna går längs det andra spåret. När du samlar finns det inget mellanrum mellan dina fötter - så tätt ligger spåren. När du går fram med höger fot så vidrör den insidan av din partners högra fot om du följer spåret. Du ska alltså inte ha någon säkerhetsmarginal för att inte trampa följaren på fötterna - då förlorar du energi och om man verkligen trampar sin partner på fötterna måste man lösa det på andra sätt.
 9. Kontrollera vänsterarmen! - Om du vill ge ett stabilt intryck som förare får inte vänsterarmen flaxa omkring. Låt den röra sig tillsammans med överkroppen och glöm inte att låta armen följa med när du dissocierar. Tänk på en skyltdocka som bara vrider i midjan så att armarna stelt följer med. Det är det naturliga sättet för armarna att röra sig med överkroppen, men naturligtvis ska du slappna av på ett helt annat sätt än skyltdockan ser ut att göra. Att ha en stabil vänsterarm handlar inte om att spänna armen utan om att låta armen vila i förhållande till överkroppen.
 10. Håll samma höjd! - I en mjuk och följsam tango flyter dansarnas huvuden hela tiden omkring på ungefär samma höjd. Om du känner att du guppar i varje steg så beror det förmodligen på att du går upp för mycket i slutet på steget när du för över tyngden, kanske till och med så mycket att du översträcker knäna. Genom att behålla en viss böjning i knäna blir dansen jämnare och du får betydligt mer kraft i stegen som du för. Tänk på hur du gör om du ska knuffa något tungt framför dig, till exempel en överfull kundvagn.

Lycka till! Se även tipsen för följare nedan.

Pers tio tips för bättre följarteknik i tango

 1. Möt förarens impuls! - I början av ett vanligt tangosteg ger föraren en impuls framåt, vilket inbjuder dig att ta ett bakåtsteg. För att ni ska kunna bibehålla kontakten under steget är den rätta reaktionen att du möter din partners energi genom att röra din överkropp framåt. Eftersom föraren trycker din överkropp bakåt med sin impuls, måste du göra aktivt motstånd för att inte ramla bakåt. Genom att sträva mot honom eller henne med överkroppen ser du till att den stannar i kontakt med din partners, samtidigt som du kan låta ditt ben börja röra sig bakåt. När föraren märker att du svarar på hans eller hennes förslag kan ni ta steget tillsammans.
 2. Variera korset! - Att snabbt gå in i korset (femman, cruzada) kan vara en snygg effekt om det passar med musiken. Men det finns också tillfällen när det är mer estetiskt med ett långsamt steg in i korset. Om din partner ibland för ett långsamt steg, så skulle det vara olyckligt om du ändå gjorde korset så snabbt som möjligt varje gång - sådant som man bara gör av gammal vana är ju sällan inspirerande. Låt det alltså inte bli en regel att automatiskt korsa snabbt; ett långsamt kors är trots allt en av tangons vackraste rörelser.
 3. Vänta in din partners förslag! - Vissa stegsekvenser är så vanliga i argentinsk tango att man kan vara nästan säker på vad som ska hända. Då kan det vara frestande att försöka ligga lite före, så att man är bättre förberedd på det som kommer sedan. Men tyvärr är det mycket i tangon som försämras om den som följer inte väntar på förningen inför varje steg. För det första så förstärks monotona mönster om följaren automatiskt utför vissa steg - då kan den som förare inte göra något nytt även om hon eller han skulle vilja. För det andra så tappar man tillfälligt kontakten om följaren slutar att lyssna efter sin partners förning, och då är dansen begränsad tills man hittar tillbaka igen. Undvik därför på tangolektioner att hjälpa förare genom att utföra de önskade stegsekvenserna trots att hon eller han inte för dem på rätt sätt. Du gör din partner en björntjänst eftersom hon eller han inte får lära sig att tydliggöra sin förning, och du gör dig själv en otjänst eftersom du övar in ett ouppmärksamt sätt att följa.
 4. Tänk på steglängden! - Hur långa steg man tar i tango är något som paret tillsammans kommer överens om. Föraren kommer att föreslå en viss steglängd genom den energi hon eller han ger dig, men sedan är det upp till dig att välja om du vill ta precis ett så långt steg eller inte. Det händer att följare fastnar i att ta kortare steg än föraren föreslår, vilket blir begränsande för tangon, eftersom många figurer bygger på att det finns utrymme för den som för att gå in med sin fot mellan sin partners fötter. En situation där man som följare bör vara extra uppmärksam är under bakåtåttor, där det är lätt hänt att stegen blir allt kortare, och att man så att säga sätter sig bak på ett böjt ben i varje steg. Där gäller det alltså att du sträcker ut ordentligt. Ett sätt att tänka är att benet inte börjar nedanför höften, utan ända uppe vid midjan. Ända därifrån ska sträckningen ske i ett bakåtsteg.
 5. Sätt ner hälen och hitta golvet! - Golvet är din bästa vän i tangon. För att verkligen hitta golvet och dansa en stabil och bekväm tango måste du sätta ner hälen i bakåtstegen och inte trippa runt på tå. Att gå på tå en hel kväll är heller inte särskilt ergonomiskt. När man snurrar runt, till exempel i en åtta (ocho), lyfter man på hälen, men då gäller det att ändå ha en låg tyngdpunkt genom att inte sträcka ut knäna. Se till att huvudet är på samma höjd när du snurrar runt som mitt i ochosteget.
 6. Var flexibel i kramen! - Om man kan växla mellan nära och öppen kram (fattning, abrazo) i tangon får dansen en extra dimension. Se därför till att inte hålla ett alltför hårt grepp om din partner - vare sig ni dansar nära intill eller med avstånd. Ni ska alltså kunna glida in och ut ur öppen kram utan att din vänsterarm blockerar rörelsen, utan att handen för den sakens skull tappar kontakten med din partners kropp när ni varierar kramen.
 7. Dansa långsammare! - Ett par steg i dubbelt tempo är en vanlig lek med rytmen i tango, men figuren blir tyvärr ofta ansträngd. Jag tror att det beror på att man inte tänker "dubbelt tempo", utan i stället "så snabbt som möjligt". Oftast har man mer tid än man tror, och om man rör sig så snabbt man kan blir det inte i takt med musiken. Ännu värre är att man lätt glömmer bort den grundläggande tekniken, så att man hafsar över stegen genom att skutta på tå när det går snabbt. Tänk i stället att du ska vara seg när det går fort. Föraren måste öka energin för att dubbla tempot, och du drar bäst nytta av den energin om du ser till att inte ta stegen för tidigt, utan hellre lite för sent, så att även en dubblering i tempot blir en mjuk och lugn rörelse när det är du som följer. Även i åttor kan du ha stor hjälp av att vänta in din partners förning i stället för att skyndsamt göra rörelsen på egen hand.
 8. Låt foten gå före din tyngd! - Precis som att det är lättare att följa om din partner för tydligt så är det till stor hjälp om också den som följer dansar tango med precision. Genom att projicera foten innan steget - det vill säga först sträcka ut foten längs golvet i den riktning man ska gå och sedan föra över vikten - kan du som följare visa föraren exakt vart du är på väg. Projektionen är särskilt viktig när det är trångt på dansgolvet, eftersom du inte direkt sätter hela vikten på foten om du råkar sätta klacken på någon annans häl. Du får helt enkelt bättre kontroll i dansen. Men tänk också på att inte börja projicera innan du har fått ett förslag från föraren att gå i en viss riktning; ordningen är alltså förslag - projektion - viktöverföring.
 9. Lita inte till armarna! - Avslappnade armar är en viktig nyckel till att få bättre kontakt och en bekvämare dans, speciellt i nära kram (fattning, abrazo). Om du märker att du behöver dra din partner mot dig med vänsterarmen, så beror det förmodligen på att du vill kompensera för att kontakten mellan er glappar. Tyvärr är armstyrka inte rätt metod, för på det viset förvärrar man bara glappet genom att erbjuda ett substitut för det som egentligen behövs: bättre bröstkontakt. På samma sätt kan en spänd högerarm skapa ett avstånd mellan bröstkorgarna, när den i själva verket knappt behövs alls i nära kram. En bra utgångspunkt är att prova att dansa utan armar, med enbart bröstkontakt. Precis samma kontakt ska du sedan ha kvar när du lägger på armarna, som ger ytterligare kontaktyta men absolut inte får ersätta den oöverträffliga bröstkontakten.
 10. Var flexibel i svanken! - När man sträcker ut benen bakåt är det naturligt att svanka för att underlätta den rörelsen, vilket innebär att höfterna vrids upp bakåt. När du kommer ur gången bakåt gäller det att se till att du inte fastnar med höfterna i det läget med fortsätt svank, speciellt inte om du sedan ska gå framåt. I framåtgången krävs det i stället att höften vrids upp framåt för att rörelsen ska bli mjuk och naturlig, och de flesta får en bättre gång om de tänker på att vrida fram höften. En övning man kan göra för att känna flexibiliteten är att stå på ett ben och låta det andra avslappnat svänga framåt och bakåt, samtidigt som man lägger en hand på korsryggen och en långt ned på magen.

Lycka till!

Per vill ge en stor kram som tack Daniel Carlsson, som har kommit med kommentarer och ändringsförslag till tipsen. Många av råden och övningarna är också i grunden sådant som Per har fått höra under Daniel och Jessicas lektioner på Tangokompaniet. Tack också till Miranda Lindelöw för kritik av ursprungstextens normativa karaktär.

Fotnoter

© 2006 tango conTacto :: per berséus
Kontakt: mejla tango@berseus.se eller ring +46 762 67 48 85
Postadress: Rossings väg 4, 226 51 Lund
Sidan uppdaterades den 22 november 2006 av webmaster@berseus.se