tango ConTacto :: per berseus

tango, vals och milonga

Inom argentinsk tango anpassar man dansen till den musik som spelas. De olika musikgenrerna ger möjlighet att variera dansen under en kväll.

Tango

Den vanliga tangon går i tvåtakt eller fyrtakt och bygger oftast på ett behagligt gångtempo. De flesta dansar sina första steg inom tangon till just en vanlig tangolåt, och det mesta av den musik som spelas under en danskväll tillhör denna genre.

Till den moderna variant av tangomusik som kallas för elektrotango (se även sidan om tangomusik) kan man nog också sägas dansa vanlig tango, med skillnaden att man vågar sig på mindre vanliga rörelsemönster och oftare dansar i öppen kram.

Vals (tangovals, vals cruzada)

Valsen liknar den vanliga tangon i dansen, men musiken är i tretakt. Med tre slag i varje takt finns andra möjligheter till synkopering, men framför allt så upplever många dansare att vals inbjuder till runda och virvlande rörelser. Danstekniken i vals och tango är densamma.

Milonga

I den snabba milongan blir rytmer och upprepade steg mer intressanta än i vanlig tango. Tekniken för att föra och följa är i stort sett densamma, men man använder den nära kramen i mycket större utsträckning - förmodligen för att det krävs en mer direkt kontakt för att hinna med. Musiken går att känna igen på sin smått uppsluppna habanera-rytm, och det är vanligt att man i milonga skojar och leker lite mer än i tango och vals.

Ordet "milonga" har också en annan betydelse inom tangon, se sidan om att dansa tango.

Varianter av tango och milonga

Många tycker att det är lämpligt att mer i detalj variera vilket tangostil man dansar efter musiken, till exempel att man som nämnts ovan kan dansa tango nuevo till elektrotango. Ett annat exempel är milonga traspié, ett sätt att dansa milonga där musikens afrikanska ursprung inspirerar till att röra kroppen och fötterna enligt snabba rytmer.

Läs mer om variationer av tango på sidan om tangostilar.

© 2006-2007 tango conTacto :: per berséus
Kontakt: mejla tango@berseus.se eller ring +46 762 67 48 85
Postadress: Rossings väg 4, 226 51 Lund
Sidan uppdaterades den 30 januari 2007 av webmaster@berseus.se